Detail Beelddocument Gazelle

Detail Beelddocument Gazelle

Titel: 200.000-ste rijwiel
Deelcollectie: Bedrijf
Objectnummer: 003900
Objectcategorie: Foto
Objectnaam: Evenement/Gebeurtenis
Beschrijving: Foto met waarschijnlijk tweehonderd duizendste rijwiel, miniatuur en oorkonde
De oorkonde op de ezel is grotendeels leesbaar:
Heden, den 27e september 1924 is in de werkplaatsen der Gazelle Rijwielfabriek in Dieren het 200.000ste rijwiel gereed gekomen.
Als uiting van hulde aan den energieken (van dit woord ben ik niet 100% zeker) stichter, den heer W. Kölling en als bewijs van hooge waardering voor de voortreffelijke leiding der mede-directeuren de heeren H.W. Kölling en J. Breukink is dit feit in deze oorkonde vastgelegd welke den directie met oprechte erkentelijkheid ter herinnering is aangeboden door het gezamenlijke personeel.
Dieren, 27 september 1924
Periode: 27/9/1924

Annotaties

Er zijn nog geen annotaties op dit item

Plaats een annotatie

Velden met een zijn verplichte velden.